Privacy- en Cookiebeleid

Via de website van Baglin.nl kun je je persoonsgegevens achterlaten. Voor een bestelling in onze webshop of bijvoorbeeld een contactformulier. Wij gebruiken persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor de gegevens zijn ingevuld. In geval van een bestelling zullen wij je gegevens uitsluitend gebruiken voor de juiste uitvoer van de overeenkomst en in geval van een ingevuld contactformulier gebruiken wij je gegevens alleen voor het goed beantwoorden van de gestelde vraag.

Gegevens om bestellingen te verwerken

Bij bestellingen vragen wij om: naam, adres (factuuradres, afleveradres), e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. Al deze gegevens zijn nodig om jouw bestelling uit te voeren. Als je genoemde gegevens aan ons moet verstrekken, gebeurt dit in een beveiligde omgeving. Tevens zullen jouw gegevens ook alleen in een beveiligde omgeving worden opgeslagen.

Als je niet wilt dat wij deze gegevens bewaren dan kun je dit aangeven door te e-mailen naar info@baglin.nl. Wij zullen op eerste verzoek alle in ons bezit zijnde persoonsgegevens verwijderen.

Veiligheid van je persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen iedere vorm van onrechtmatige verwerking.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU en uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering. Denk hierbij aan het verzorgen van de financiële administratie of het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.